Bansuri

Bans – suri: Bans vol dir, bambú – Suri significa quelcom afinat.

El significat del nom ” Bansuri “, vol dir “bambú afinat”

Els orígens del Bansuri com instrument musical no es poden concretar. Se sap que apereix en diferents cultures en grups humans de tradició ramadera.

En la cultura hindú el Bansuri està unit a Lord Krishna. Aquesta unió entre Krishna i el Bansuri s’interpreta en dues vessants.

Hi ha una vessant simbólica que fa referència a l’Espiritualitat. El Bansuri te set forats sis d’ells es tapen amb els dits i el setè és per bufar. Els sis forats que estapen amb els dits simbolitzen els sis sentits del ser humà. Es considera que quan aquests sentits estan en harmonia, la persona es manifesta tan dolçament com el So del Bansuri.

També s’interpreta aquest vincle entre el Bansuri i Lord Krishna com que, la vida és àgil, alegre i a través del So estem connectats tots els sers vivents i ens podem comunicar.

A principis del segle vint, el Bansuri només era un instrument dels pastors i de les fires.

Sri Panna Lal Ghosh, es va sentir atret per el Bansuri tradicional. Ell volia dedicar-se a la música clàssica del nord de l’Índia per aquest motiu, ell necessitva que el Bansuri tingués un So greu (cosa que el Bansuri tradicional no tenia), per aquest fet, ell va ser el que va modificar les mides del Bansuri per poder aconseguir el to necessari per poder interpretar els Raggs que és la música clàssica del nord de l’Índia.

El Pandit Hari Prassad Chaurasia ha estat un dels principals músics clàssics del Bansuri, ha fet arribar arreu del món aquest instrument i la popularitzat arreu de l’Índia.

ORNAMENTS DEL BANSURI

1) El So del Bansuri sempre ha de ser llarg i profund amb diferents matissos.

a) So net i pur
b) So combinat amb el So de l’aire
c) So dolç i suau
d) So amb molta potència
e) Mínim de volum i màxim de volum

2) Mind: significa ajuntar dues notes sense que es trenqui el so.

  • En velocitat lenta fa l’efecte de mitja lluna.
  • En velocitat rapit fa l’efecte de les ones.

3) Quan una nota es toca varies vegades seguides, es pot tallar de dues maneres per Stock i per Khatka.

a) Stock, és la tècnica que talla el So amb la llengua i en el Bansuri te molta importància.
b) Khatka, és la tècnica que s’utilitza tallant el So a través dels dits.

Aquestes dues tècniques es poden aplicar juntes.

Tots els Raggs es poden interpretar amb Bansuri, depenc de les preferències i domini de l’artista.